Krawattennadel Nr. 327
  Nr. 327-1 585/Gelbgold u. Rotgold, Blätter 750/Grüngold
586,00 €  
  Nr. 327-2 925/Silber, oxydiert
(Abbildung ähnlich)
159,00 €  
  Nr. 327-3 Einfache Ausführung, 585/Gelbgold
(Abbildung ähnlich)
373,00 €  
Krawattennadel
Krawattennadel Nr. 336
  Nr. 336-1 585/Gelbgold u. Rotgold, Blätter 750/Grüngold
507,00 €  
  Nr. 336-2 925/Silber, oxydiert
(Abbildung ähnlich)
154,00 €  
  Nr. 336-3 Einfache Ausführung, 585/Gelbgold
(Abbildung ähnlich)
310,00 €  
Krawattennadel
Krawattennadel Nr. 343
  Nr. 343-1 585/Gelbgold u. Rotgold, Blätter 750/Grüngold
586,00 €  
  Nr. 343-2 925/Silber, oxydiert
(Abbildung ähnlich)
161,00 €  
  Nr. 343-3 Einfache Ausführung, 585/Gelbgold
(Abbildung ähnlich)
373,00 €  
Krawattennadel
Krawattennadel Nr. 348
  Nr. 348-1 585/Gelbgold u. Rotgold, Blätter 750/Grüngold
679,00 €  
  Nr. 348-2 925/Silber, oxydiert
(Abbildung ähnlich)
165,00 €  
  Nr. 348-3 Einfache Ausführung, 585/Gelbgold
(Abbildung ähnlich)
402,00 €  
Krawattennadel
Krawattennadel Nr. 349
  Nr. 349-1 585/Gelbgold u. Rotgold, Blätter 750/Grüngold
604,00 €  
  Nr. 349-2 925/Silber, oxydiert
(Abbildung ähnlich)
159,00 €  
  Nr. 349-3 Einfache Ausführung, 585/Gelbgold
(Abbildung ähnlich)
373,00 €  
Krawattennadel
Krawattennadel Nr. 359
  Nr. 359-1 585/Gelbgold u. Rotgold, Blätter 750/Grüngold
853,00 €  
  Nr. 359-2 925/Silber, oxydiert
(Abbildung ähnlich)
178,00 €  
  Nr. 359-3 Einfache Ausführung, 585/Gelbgold
(Abbildung ähnlich)
556,00 €  
Krawattennadel
Krawattennadel Nr. 379
  Nr. 379-1 585/Gelbgold u. Rotgold, Blätter 750/Grüngold
559,00 €  
  Nr. 379-2 925/Silber, oxydiert
(Abbildung ähnlich)
160,00 €  
  Nr. 379-3 Einfache Ausführung, 585/Gelbgold
(Abbildung ähnlich)
337,00 €  
Krawattennadel
Krawattennadel Nr. 496
  Nr. 496-1 585/Gelbgold u. Rotgold, Blätter 750/Grüngold
586,00 €  
  Nr. 496-2 925/Silber, oxydiert
(Abbildung ähnlich)
165,00 €  
  Nr. 496-3 Einfache Ausführung, 585/Gelbgold
(Abbildung ähnlich)
361,00 €  
Krawattennadel
Krawattennadel Nr. 497
  Nr. 497-1 585/Gelbgold u. Rotgold, Blätter 750/Grüngold
559,00 €  
  Nr. 497-2 925/Silber, oxydiert
(Abbildung ähnlich)
159,00 €  
  Nr. 497-3 Einfache Ausführung, 585/Gelbgold
(Abbildung ähnlich)
351,00 €  
Krawattennadel